Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz tutaj Rozumiem

Wewnętrzna kontrola wejściowa


W celu uzyskania możliwie jak najlepszego jakościowo produktu finalnego firma Palatom sprawdza jakość surowca i półproduktów oraz poprawność ustawień maszyn w trakcie całego procesu produkcji.
Kontrola rozpoczyna się już w momencie dostawy drzewa. Dbamy o to, aby materiał, z którego powstaną palety, był wysokiej jakości i pochodził ze sprawdzonego źródła.


Wewnętrzna wejściowa kontrola jakości odpowiada za następujące czynności:


1. Ocenia jakość surowca w momencie jego dostawy i na tej podstawie dokonuje wstępnej selekcji drewna.
2. Przed uruchomieniem procesu cięcia drzewa na odpowiednie elementy, sprawdza, w jaki sposób zostały skalibrowane urządzenia, oraz bada ich poprawność przy pomocy dodatkowych urządzeń pomiarowych.
3. Dokonuje selekcji materiałów w toku.
4. Nadzoruje jakość wykonania każdego detalu użytego później w trakcie produkcji.
5. Czuwa nad prawidłowością przebiegu procesu fumigacji palet.

Kalibracja urządzeń tnących


Każdorazowo przed uruchomieniem maszyny na danym stanowisku pracy, przeszkolony pracownik firmy Palatom dokonuje sprawdzenia ustawień odległości między piłami.
Aby mieć absolutną pewność, że proces cięcia odbywa się prawidłowo, kontroler jakości sprawdza przy pomocy dodatkowych urządzeń pomiarowych półprodukt po wstępnym przetworzeniu surowca.
Dzięki temu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek różnic można natychmiast podjąć działania korygujące zmierzające do wyeliminowania niezgodności.

W podobny sposób sprawdzane są kolejno wszystkie półfabrykaty takie jak deski i klocki.


1. Deski


2. klocki (elementy nośne palety)


Zanim komponenty trafią do dalszego montażu, są skrupulatnie sprawdzane i sortowane.
Każdy element ma swoje określone miejsce składowania. Dzięki temu proces sortowania przebiega sprawnie.
Wszystkie materiały, które nie spełniają norm, zostają odrzucone i przeniesione do specjalnie oznaczonych koszy. Do późniejszej produkcji trafiają jedynie elementy zgodne ze specyfikacją.

Kontrola zbijarki IM Hart AB


Przed każdorazowym rozpoczęciem pracy urządzenia na początku każdej zmiany pracownik firmy Palatom odpowiedzialny za obsługę urządzenia IM Hart AB dokonuje wizualnej inspekcji stanu sprzętu i jego ustawień.

Sprawdzane są takie parametry jak:

1. Właściwy wzór (rozstaw) gwoździ w zbijarce
2. Odległości między elementami mocującymi palety
3. Zapas gwoździ w podajnikach
4. Drożność kanałów, którymi transportowane są gwoździe bezpośrednio z podajnika do wbijaka pneumatycznego.Kontrola procesu fumigacji.


Pracownik Palatom na bieżąco kontroluje parametry związane z temperaturą i wilgotnością panującą w komorach suszarni.
Specjalny komputer wyposażony w zewnętrzny panel sterujący pozwala na wykonanie procesu fumigacji palet w optymalnych warunkach.


Kontrola procesu wypalania znaków towarowych UIC i EUR


Przed rozpoczęciem prac związanych ze znakowaniem palet i umieszczeniem na nich symbolów EUR, UIC czy IPPC operator wypalarki sprawdza stan i jakość matryc.
W przypadku symbolu IPPC sprawdzana jest również poprawność danych związanych z datą produkcji palety.
Wizualna inspekcja form do znakowania pozwala na usunięcie kurzu lub innych zanieczyszczeń.
Dzięki temu zapewniona jest właściwa czytelność znaków.


Po upewnieniu się, że wszystkie matryce są czyste i nieuszkodzone operator wypalarki przystępuje do zaprogramowania czasu wypalania i jej temperatury.
Wypalanie można rozpocząć dopiero wówczas gdy osiągnięta zostanie zadana temperatura matryc.


Aby, osiągnąć właściwy rezultat operator rozgrzewa 6 matryc do temperatury przewyższającej 540 stopni Celsjusza i kalibruje czas wypalania na 6 sekund.
Takie parametry dają gwarancję tego, że palety zostaną właściwie oznaczone, a jakość znaków towarowych będzie najlepsza.
Odpowiedni czas i temperatura wypalania są na bieżąco kontrolowane przez operatora wypalarki.
Dzięki temu znaki towarowe zostają wypalone z właściwą starannością.Wewnętrzna kontrola wyjściowa.


Na końcu procesu produkcji wyrób gotowy w postaci oznakowanej palety jest poddawany sprawdzeniu przez kontrolera jakościowego.
Osoba ta sprawdza takie parametry techniczne palety jak:

1. Wymiary palety. Do tego celu wykorzystywane są specjalne urządzenia kontrolne atestowany przez SGS.
2. Stan wszystkich elementów palety (deski, klocki)
3. Rozmieszczenie gwoździ i ich kompletność.
4. Staranność wykonania znaków towarowych EUR, UIC, IPPC.
5. Czy drewno użyte do produkcji palet nie posiada żywicy i innych zanieczyszczeń.
Wysoki poziom kontroli jakości Palatom to gwarant tego, że nasze produkty spełniają wszystkie wymagania techniczne UIC.